icon-shop-cart.svg
logo.svg
logo.svg
icon-lookinglass.svg

Gegevensbeschermingsbeleid

Lab9 Stores wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

 

We nemen onze taak serieus


Verwerkingsverantwoordelijke

Lab9 Stores houdt zich eraan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de aard, omvang, context en het doel van de verwerking waarbij de mogelijke risico’s zijn omschreven.

Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 Stores de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

 

Als er een verwerking uitgevoerd wordt door een andere partij, doet Lab9 Stores uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze verwerking wordt vastgelegd door middel van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen waarin volgende aspecten meegenomen worden:

  • het onderwerp en de duur van de verwerking
  • de aard en het doel van de verwerking
  • het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen
  • de rechten en verplichtingen voor de verwerker.

Verwerker

Wanneer Lab9 Stores als verwerker wordt aangesteld, nemen wij geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerking van persoonsgegevens als verwerker onder het gezag van een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gebeurt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 Stores de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

 

We volgen de vooropgestelde principes van gegevensbescherming


Privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Lab9 Stores zich ertoe om enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor ze worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.
 

Privacy by default of gegevensbescherming door standaardinstelling

Lab9 Stores houdt zich eraan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevensbeschermingsbeginselen zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Hiermee houdt Lab9 Stores rekening met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s.

 

We werken samen met de toezichthoudende autoriteit

Zowel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als van verwerker zal Lab9 Stores in voorkomend geval samenwerken met de privacy commissie bij het vervullen van haar taken.