logo.svg
logo.svg
Bannner---RadicaalDigitaal---website.png
Gray2-3.jpg

1. Een heldere visie

De digitale revolutie is een feit en informatie explodeert. De nieuwe generatie groeit op in een andere wereld dan de vorige generaties. Een nieuw tijdperk is ingeluid: digitaal is het nieuwe normaal, en het is aan het onderwijs om deze verandering te omarmen. Voor wie de stap naar digitaal wil zetten, begint alles met een duidelijke visie. Deze visie hoeft niet nieuw te zijn.

 

Aangezien u er reeds aan denkt met iPads te starten, zult u ongetwijfeld al volgens een visie werken waarin ICT en digitalisering centraal staan. Voor u die verder aanvult in het kader van een iPad-project, stelt u zichzelf beter enkele vragen. Hoe sterk is uw school momenteel in ICT? Hoe ver wilt u gaan in de digitalisering? Kiest u voor een radicaal digitale school en voorziet u voor elke leerling een iPad? Of gaat u eerder voor een semi-radicale aanpak, waarin u bijvoorbeeld start met alleen de leerkrachten en een aantal iPad-koffers?

 

homepageEDU-1-3.png

2. Een efficiënte strategie

Vanuit een duidelijke visie is het makkelijker om een goede strategie te ontwikkelen en van het project een succes te maken. Het is belangrijk dat de visie en de missie van uw school door iedereen worden gedragen en dat zij alle aspecten van het project behandelen. Hou daarom rekening met de volgende stappen bij het uitschrijven van uw eigen strategie.

homepageEDU-1-3.png

3. IT-Infrastructuur

Het aankopen van iPads is één ding, een succesvolle en goede implementatie is nog een ander aspect. De analyse en actualisering van uw IT-infrastructuur is een noodzaak, net zoals de juiste ondersteuning tijdens en na de implementatie.

 1. Wat is uw huidige IT-infrastructuur?
 2. Welke IT-infrastructuur hebt u nodig om uw project te doen slagen?
 3. Welke (IT-)ondersteuning is nodig voor de implementatie?
 4. Welke (IT-)ondersteuning na de opstart?

Gray2-3.jpg

4. Het financiële plaatje

Aan een digitale transformatie hangt natuurlijk een prijskaartje vast. Maar heeft u er al bij stilgestaan dat er ook een aantal kosten wegvallen? Hieronder vindt u een overzicht: 

 • draadloos netwerk
 • internetabonnement
 • aankoop iPads leerkrachten
 • aankoop iPads om te verhuren (terugbetaald na 3 jaar)
 • aankoop vervangtoestellen (indien toestel leerling in herstelling is)
 • verzekeringspremie (terugbetaald door de leerlingen, de premies van de toestellen voor leerkrachten worden door de school betaald)
 • kastjes ter beveiliging extra licenties: Showbie, bepaalde betalende apps leerkrachten
 • in elke klas een beamer of scherm
 • geen digiborden nodig
 • geen aankoop meer van cd-spelers, fototoestellen, camera’s

 

Gray1-2.jpg

5. De iPad-community

Velen zijn betrokken bij de implementatie van het iPad-project. Enerzijds zijn er de traditionele interne en externe partners (leerlingen, ouders en personeel), anderzijds specifieke belanghebbenden als Apple Solution Experts, educatieve uitgeverijen, lerarenopleidingen, universiteiten, providers, lokale en regionale beleidsmakers en partnerscholen. Zij kunnen allen bijdragen tot het succes van het project.

Gray1-2.jpg

6. Implementatie

Na het op punt zetten van de IT en de aankoop van de iPads, is het IT-team klaar om de toestellen in gebruik te nemen. Afhankelijk van de gradatie waarin u de iPads inzet, zult u veel of weinig groepen moeten inlichten. De leerkrachten vormen de eerste stap. Zij willen overweg kunnen met hun iPad alvorens ze de klas binnenstappen. Tijdens een tweede stap worden ook de leerlingen en hun ouders begeleid. In een derde stap werkt de school inhoudelijk verder met de leerlingen. Vervolgens geeft de school de ouders voldoende informatie over het gebruik van de iPad.

Gray1-1.jpg

7. Content

Om echt aan de slag te kunnen met iPads, is er natuurlijk content nodig, digitaal lesmateriaal en platformen om met de iPad op een andere, nieuwe manier in de klas aan het werk te gaan.
 

 • basisapps: PDF Expert, Keynote, Numbers, Pages, Showbie
 • zelf geschreven cursussen via iBooks Author ∙ specifi eke apps per vakgroep: Stellarium, Google Earth...

De uitgeverijen hebben één grote sterkte: de content en de wijze waarop ze eindtermen vertalen in methodes en leerlijnen. De uitgeverijen moeten de content digitaal ter beschikking stellen aan leerlingen en leerkrachten. Uitgeverijen willen meer aanbieden dan alleen een ‘boek achter glas’. Ze zijn nog volop op zoek naar nieuwe manieren om dit te doen.

 

Gray2-3.jpg

8. Professionele ontwikkeling

Bij een dergelijk project is het van enorm belang dat leerkrachten en andere personeelsleden constant gestimuleerd worden om een stapje verder te durven gaan. Sommige leerkrachten springen meteen op de kar, anderen hebben wat meer tijd nodig. Als school kunt u hen ondersteunen door voor iedereen op elk niveau de nodige bijscholingen en vormingen te voorzien. Deze opleidingen kunnen zeker nuttig zijn om leerkrachten voldoende voor te bereiden op de start van het project. Ook opleidingen als het project net begonnen is, bewijzen hun nut.

homepageEDU-1-3.png

9. Meten

Meten is weten. Dat geldt zeker voor een project als dit. Door gegevens en feedback te verzamelen en op een correcte manier te analyseren, kunnen werkpunten worden aangeduid en waardevolle conclusies voor de toekomst worden getrokken.

1. Een heldere visie

Stap1_HeldereVisie.png

De digitale revolutie is een feit en informatie explodeert. De nieuwe generatie groeit op in een andere wereld dan de vorige generaties. Een nieuw tijdperk is ingeluid: digitaal is het nieuwe normaal, en het is aan het onderwijs om deze verandering te omarmen.

Voor wie de stap naar digitaal wil zetten, begint alles met een duidelijke visie. Deze visie hoeft niet nieuw te zijn. Aangezien u er reeds aan denkt met iPads te starten, zult u ongetwijfeld al volgens een visie werken waarin ICT en digitalisering centraal staan. Voor u die verder aanvult in het kader van een iPad-project, stelt u zichzelf beter enkele vragen. Hoe sterk is uw school momenteel in ICT? Hoe ver wilt u gaan in de digitalisering? Kiest u voor een radicaal digitale school en voorziet u voor elke leerling een iPad? Of gaat u eerder voor een semi-radicale aanpak, waarin u bijvoorbeeld start met alleen de leerkrachten en een aantal iPad-koffers?

2. Een efficiënte strategie

Stap2_EfficienteStrategie.png

Vanuit een duidelijke visie is het makkelijker om een goede strategie te ontwikkelen en van het project een succes te maken. Het is belangrijk dat de visie en de missie van uw school door iedereen worden gedragen en dat zij alle aspecten van het project behandelen. Hou daarom rekening met de volgende stappen bij het uitschrijven van uw eigen strategie.

3. IT-infrastructuur

Stap3_ITinfrastructuur.png

Het aankopen van iPads is één ding, een succesvolle en goede implementatie is nog een ander aspect. De analyse en actualisering van uw IT-infrastructuur is een noodzaak, net zoals de juiste ondersteuning tijdens en na de implementatie.

 

Bespreek de volgende stappen met uw IT-partner

 1. Wat is uw huidige IT-infrastructuur?
 2. Welke IT-infrastructuur hebt u nodig om uw project te doen slagen?
 3. Welke (IT-)ondersteuning is nodig voor de implementatie?
 4. Welke (IT-)ondersteuning na de opstart?

4. Het financiële plaatje

Stap4_FinancielePlaatje.png

Gaat u digitaal met uw school? Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Maar er vallen ook heel wat kosten weg.

 

Kosten gemaakt door de school

 • draadloos netwerk
 • internetabonnement
 • aankoop iPads leerkrachten
 • aankoop iPads om te verhuren (terugbetaald na 3 jaar)
 • aankoop vervangtoestellen (indien toestel leerling in herstelling is)
 • verzekeringspremie (terugbetaald door de leerlingen, de premies van de toestellen voor leerkrachten worden door de school betaald)
 • kastjes ter beveiliging
 • extra licenties: Showbie, bepaalde betalende apps leerkrachten
 • in elke klas een beamer​​​​​​​

Kosten die wegvallen

aantal computers neemt af – oudere toestellen moeten niet meer vervangen worden

 • aantal licenties op bepaalde softwarepakketten neemt af
 • geen digiborden nodig
 • leerkrachten en administratie kopiëren en printen veel minder: minder papier, minder apparaten, minder printers
 • geen aankoop meer van cd-spelers, fototoestellen, camera’s
 • lagere kost voor didactisch materiaal (kan nu soms via internet opgehaald worden)
 • kleiner aantal abonnementen op tijdschriften
 • algemene kantoorkost vermindert: minder krijt, minder postzegels

5. De iPad-community

Stap5_iPadCommunity.png

Velen zijn betrokken bij de implementatie van het iPad-project. Enerzijds zijn er de traditionele interne en externe partners (leerlingen, ouders en personeel), anderzijds specifieke belanghebbenden als Apple Solution Experts, educatieve uitgeverijen, lerarenopleidingen, universiteiten, providers, lokale en regionale beleidsmakers en partnerscholen. Zij kunnen allen bijdragen tot het succes van het project.

6. Implementatie

Stap6_Implementatie.png

Na het op punt zetten van de IT en de aankoop van de iPads, is het IT-team klaar om de toestellen in gebruik te nemen. Afhankelijk van de gradatie waarin u de iPads inzet, zult u veel of weinig groepen moeten inlichten. De leerkrachten vormen de eerste stap. Zij willen overweg kunnen met hun iPad alvorens ze de klas binnenstappen. Tijdens een tweede stap worden ook de leerlingen en hun ouders begeleid. In een derde stap werkt de school inhoudelijk verder met de leerlingen. Vervolgens geeft de school de ouders voldoende informatie over het gebruik van de iPad.

7. Content

Stap7_Content.png

Om echt aan de slag te kunnen met iPads, is er natuurlijk content nodig, digitaal lesmateriaal en platformen om met de iPad op een andere, nieuwe manier in de klas aan het werk te gaan.

 

Gebruik van bestaande apps en platformen

 • basisapps: PDF Expert, Keynote, Numbers, Pages, Showbie
 • zelf geschreven cursussen via iBooks Author ∙ specifi eke apps per vakgroep: Stellarium, Google Earth...

Samenwerking met uitgeverijen

De uitgeverijen hebben één grote sterkte: de content en de wijze waarop ze eindtermen vertalen in methodes en leerlijnen. De uitgeverijen moeten de content digitaal ter beschikking stellen aan leerlingen en leerkrachten.

Uitgeverijen willen meer aanbieden dan alleen een ‘boek achter glas’. Ze zijn nog volop op zoek naar nieuwe manieren om dit te doen.

8. Professionele ontwikkeling

Stap8_ProfessioneleOntwikkeling.png

Bij een dergelijk project is het van enorm belang dat leerkrachten en andere personeelsleden constant gestimuleerd worden om een stapje verder te durven gaan. Sommige leerkrachten springen meteen op de kar, anderen hebben wat meer tijd nodig. Als school kunt u hen ondersteunen door voor iedereen op elk niveau de nodige bijscholingen en vormingen te voorzien. Deze opleidingen kunnen zeker nuttig zijn om leerkrachten voldoende voor te bereiden op de start van het project. Ook opleidingen als het project net begonnen is, bewijzen hun nut.

9. Meten

Stap9_Meten.png

Meten is weten. Dat geldt zeker voor een project als dit. Door gegevens en feedback te verzamelen en op een correcte manier te analyseren, kunnen werkpunten worden aangeduid en waardevolle conclusies voor de toekomst worden getrokken.